Oferta


Firma oferuje realizacje, jako wykonawca następujących zakres prac dla podmiotów gospodarczych:

Analizy finansowe przedsiębiorstw na potrzeby restrukturyzacji, prywatyzacji, negocjacji z instytucjami finansowymi oraz dla potrzeb sprawozdań opisowych zarządu,
• Realizację biznes planów i studium wykonalności projektów,
• Oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
• Sporządzanie rocznych i wieloletnich prognoz finansowych i określanie zapotrzebowania kredytowego,
• Realizację wycen metodami: dochodową (DCF), księgową i skorygowanej wartości aktywów netto (ABV) i mnożnikowymi (Cena/zysk, cena/wartość księgowa oraz inne),
• Realizacji wycen technologii, patentów i praw niematerialnych, znaków towarowych
• Pozyskiwanie kapitału. Pomoc w procedurach uzyskiwania kredytu, poprzez bezpośredni kontakt z bankiem na etapie składania dokumentacji, oceny możliwości kredytowych a także pomoc w uzyskiwaniu brakujących zabezpieczeń kredytowych,
• Wnioski unijne - pisanie całych wniosków, realizacja części finansowych wniosków