Krzysztof Trakul - doświadczenie

Konsultant finansowy o ponad 20 letnim stażu w renomowanych firmach konsultingowych oraz przy prowadzeniu własnej firmy doradczej. Wykształcenie wyższe: Szkoła Głowna Planowania i Statystyki – obecnie SGH, studia dzienne, tytuł magistra. Podyplomowe Studium Managerskie przy Wydziale Zarządzania UW, Podyplomowe Studium Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy oraz inne.

W czasie swojej pracy zrealizował szereg bardzo dużych i prestiżowych projektów finansowych. Były to m.in. biznesplany i wyceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji oraz wniosków kredytowych. Jako niezależny doradca zewnętrzny współpracował z firmami konsultingowymi takimi jak: POLISH INSTITUTE OF MANAGEMENT Sp. z o.o., GRUPA KONSULTINGOWA JAGIEŁŁO WRĘBIAK Sp. z o.o. – ACESS 2, KLS-Partners, INVESTIN Sp. z o.o, BTPROGRESS, FLYING FISH z Krakowa, Techbreiners i innych a także na rachunek własny. W czasie swojej kariery zrealizował samodzielnie znaczące projekty o prestiżowym znaczeniu następujących organizacji gospodarczych: WINIARY, STOEN, Elektrociepłownie Warszawskie, firmy farmaceutyczne np. Polpharma, ponad sto różnych prac analitycznych dla MŚP typu biznesplany, wnioski unijne, wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Od 2004 zajmuje (trzy budżety) się problematyką unijną. Zrelizował kilkaset projektów unijnych, często z pozytywnym skutkiem. Specjalizuje się w zagadnieniach finansowych, ale także opracowuje wnioski unijne zarówno duże (wniosek na 70 milionów dla Instytutu Techniki Budowlanej) jak i zupełnie drobne z De minimis.

Firma realizue wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Właściciel w czasie kariery zawodowej zrealizował kilkadziesiąt wycen majątków metodami ekonomicznym (skorygowanych akrywów netto, skumulowaqnych przepływów piniężnych - potocznie DCF, likwidacyjnych i porównawczych). Wspólpracuje z licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym.

Od 2010 roku wycenia majątek niemateriałny i prawa niematerialne (patenty, technologie - know how, znali towarowe, spólek spin on i spin off). Przeprowadził około 30 wycen majątku niematerialnego - dla placówek naukowych, instytutów oraz podmiotów gospodarczych.