Motto działania: Należyta staranność

Firma KaTe Doradztwo powstała w 2005. Jej założyciel - Krzysztof Trakul - wcześniej zajmował się konsultingiem od 1994 roku w renomowanej firmie konsultingowej. Ponad 12 lat firma obsługuje sektor gospodarczt w zakresie doradztwa gospodarczego. 
Firma świadcząca usługi doradcze finansowo – prawne zaprasza Państwa do współpracy w dziedzinie pomocy organizacyjnej w załatwianiu różnego rodzaju formalności przed instytucjami kredytowymi, agendami unijnymi i innymi podobnymi podmiotami.